Keresés:

Valósidejű szoftveres minőségbiztosítás

Unikális módszertan szoftverfejlesztési projektekhez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KÜRT minőségbiztosítói portfóliójának egyik különleges eleme a komplex szoftver-fejlesztési projektek minőségbiztosítása. Az ilyen, nagy költségvetésű projekteknél kiemelt jelentősége van a minőségbiztosítói jelenlétnek és aktivitásnak az üzleti igények felmerülésétől a fejlesztői szerződés megkötésén át az új rendszer üzemeltetésének első időszakáig, vagy akár a további fejlesztések során is:

  • Biztosítja a megrendelő elvárásainak optimális módon való teljesülését.
  • Lehetővé teszi a megrendelő és a fejlesztő közötti minél zökkenőmentesebb együttműködést és kommunikációt.
  • A független, szakmailag megkérdőjelezhetetlen minőségbiztosító hatalmas terhet vehet le a megrendelő válláról a felelősség-megosztás révén.

A SZOFTVERFEJLESZTÉSI PROJEKTEK KIHÍVÁSAI

A nagy szoftverrendszerek fejlesztésére és karbantartására fordított erőforrások jelentős részét tesztelésre és hibajavításra kell fordítani, amelynek oka jelentős részben a szoftverfejlesztési projektek nem megfelelő tervezése, a nem elegendő és megfelelő kompetencia, az előzetes felmérések hiánya. A folyamatos hibajavítások a szoftverkódok állandó változását idézik elő, és újabb problémákat generálnak, melyek a szoftver minőségének romlásához vezetnek.

A KÜRT KOMBINÁLT MÓDSZERTANA

E gondok orvoslására kínálja a KÜRT a fejlesztés teljes életciklusát végigkísérő, és a FrontEndArt valós statikus forráskód-elemzésen alapuló, automatizált eszközrendszerével kiegészített, de hagyományos elemeket is felvonultató minőségbiztosítási módszertanát.

E módszertan segítségével a már megszokott minőségbiztosítási eredmények mellett lehetőség nyílik a kulcsparaméterek folyamatos mérésére, ellenőrzésére, nagy részükre már a fejlesztési ciklus korai szakaszában is. Az esetleges hibák, következetlenségek, eltérések korán felismerhetők és javíthatók lesznek, ami töredék erőforrásigényt jelent a végtermék elkészülte utáni tesztek alapján történő javítások és módosítások költség- és idővonzatához képest.

 

A KÜRT statikus forráskód-elemzéssel támogatott minőségbiztosítási módszertanának talán legnagyobb járulékos előnye a hagyományos minőségbiztosításhoz képest a programfejlesztési szakasz során mutatkozik meg.

Általában a szoftver minőségéről, a specifikációnak, követelményeknek való megfeleléséről akkor szerezhetők az első benyomások, amikor a gyakorlatilag elkészült végterméken elkezdődik a hosszadalmas és fáradságos tesztelési folyamat. Ha ilyenkor derül fény kisebb-nagyobb hibákra, hiányosságokra, azok javítása, pótlása hatalmas erőforrásigénnyel jár, lévén, hogy az elkészült rendszeren kell esetenként alapvető változtatásokat végigvinni, ha ez egyáltalán még lehetséges, és a megrendelő nem kényszerül az igényeinek, elvárásainak nem mindenben megfelelő rendszerrel együtt élni.

FOLYAMATOS KONTROLL

A KÜRT által alkalmazott módszertan esetében már a programozás megkezdésétől folyamatos ellenőrzés alatt lehet tartani a programkódot, megfelel-e a specifikációban rögzített követelményeknek, nincs-e hibás kódolás vagy bekódolt sérülékenység, teljesülnek-e a biztonsági követelmények stb. A korai fázisban ily módon feltárt eltérések, hibák jóval könnyebben, gyorsabban és költséghatékonyabban korrigálhatók, riasztási határértékek állíthatók be egyes kritikus minőségi jellemzőkre.

HATÉKONYABB TESZTELÉSI METODIKA

A tesztelési folyamatban is számos járulékos előnyt biztosít a módszertan.
A megszokott hibakeresési eljárások, a funkcionális és biztonsági tesztek mellett bevetésre kerül a KÜRT etikus hackelés metodikája a biztonsági követelmények teljesülésének ellenőrzésére.

Az ebben a szakaszban is alkalmazásra kerülő statikus forráskód-elemzés segítségével számos korábban nehezen vagy egyáltalán nem feltárható hibára, metrika küszöbérték túllépésre, kód-duplikációra, következetlenségre is fény derülhet. Megállapítható például, hogy az alkalmazott tesztesetek lefednek-e minden szükséges funkció-kombinációt és működési paramétert, így a tesztelési szakasz után az implementáció ebből az aspektusból lényegesen zökkenőmentesebb lesz.

VAN-E TÉNYLEGES HOZZÁADOTT ÉRTÉKE A FEJLESZTÉSNEK?

A kódelemzés feltárja, hogy egy továbbfejlesztési projekt eredményeképpen előálló új termék milyen hozzáadott értéket tartalmaz az eredeti állapothoz képest, vagyis ellenőrizhető a tényleges programozói teljesítmény. Ez sok esetben komoly megtakarítást eredményez a megrendelő számára.

ÖSSZEGZÉS

Összefoglalásul elmondható, hogy a KÜRT valósidejű minőségbiztosítási módszertana valóban a fejlesztési projekt teljes életciklusán keresztülível, és a hagyományos eljárásokhoz képest lényegesen több és nagyobb hatású beavatkozási ponton tudja biztosítani a projekt eredményességét, a költség- és időráfordítások megfelelő korlátok között tartását.

FONTOSABB SZOFTVERFEJLESZTÉS-MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI REFERENCIÁINK:

Concorde Zrt., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Kopint Datorg Zrt., Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., Miniszterelnöki Hivatal, Dunamenti Erőmű Zrt., Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Országos Rendőr-főkapitányság, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, ESZA Kft., Erdészeti Társaságok

Oldal tetejére