Adatvagyon felmérés és üzleti hatáselemzés

Az adatvagyon felmérés célja átlátható és könnyen kezelhető nyilvántartás készítése az üzleti területek által használt adatok és adatkapcsolatok vonatkozásában, amelyek feltérképezése által feltárásra kerülnek az adatkezeléssel kapcsolatos hiányosságok,valamint a kezelt adatok valós értéke.

Adatvagyon felmérés és üzleti hatáselemzés során előálló eredmények:

  • GDPR követelmény szerinti személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
  • Adatvagyon leltár
  • Folyamat nyilvántartás – Adatkörök mátrixa
  • Szolgáltatás katalógus
  • Üzleti hatáselemzés

Az elektronikus információs rendszerekben és a papír alapon tárolt személyes adatok felmérése alkalmas az adatkezelési eljárások jelenlegi végrehajtásának átvilágítására. Továbbá a vállalat munkatársai számára képesek vagyunk tudatosítani, hogy mennyire fontos a személyes adatok megfelelő kezelése, a tárolási időtartamok betartása, a hozzáférők körének behatárolása és további jogszabályi követelmények betartása.

A személyes adatok felmérése során vizsgálat alá kerül a jogszabályok szerinti adatkezelés alapvető feltételeinek teljesülése is. A felmérés eredménye alapján a vállalat meg tudja kezdeni az adatkezeléssel kapcsolatos további teendők elvégzését a jogszabályi, rendeleti követelményeknek való megfelelés fényében. („Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény”; Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – The General Data Protection Regulation – GDPR).

Az adatvagyon leltár elkészítése kiváló eszköz arra, hogy a szervezet megvizsgálja az adatok által képviselt értéket, felfedje az adatok kezelésével kapcsolatos hiányosságokat és gyenge pontokat, továbbá előkészítse az üzleti hatáselemzés elvégzését.

Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu