Tanácsadóink az üzleti fókuszú üzletmenet-folytonosság tervezés (BCP)  kialakítása során, üzleti hatáselemzéshez kapcsolódó és kockázatkezelési feladatok ellátásában állnak ügyfeleink rendelkezésére, rendszerintegrátor szakembereink a mélyebb IT technikai tudást igénylő katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezési (DRP) feladatokat látják el.

Az üzletmenet-folytonossági tervezés célja, hogy iránymutatást és hathatós segítséget nyújtson arra az esetre, ha az adott szervezet működésében nem várt ok következményeként vészhelyzeti cselekvéshez kapcsolódó alternatív működési folyamatok életbe lépéséről, erőforrás kiesés miatt keletkezett működési zavarokról, akár az informatikai rendszer leállásáról, akár telefonvonalak, kulcsmunkatársak kieséséről legyen szó.

Szakértőink egy szervezet üzletmenet-folytonossági terveinek elkészítéséhez komplex megoldást nyújtanak a folyamat alapú üzleti hatáselemzéstől, tehát a kritikus üzleti folyamatok meghatározásától egészen az üzletmenet-folytonossági dokumentumok elkészítéséig. A KÜRT szakértői által alkalmazott üzletmenet-folytonosság tervezésre vonatkozó módszertan igazodik az ISO/IEC 22301 üzletmenet folytonosság menedzsment szabvány terminológiájához, szakértőink ISO 22301:2012 Üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer (BCMS) belső auditor minősítéssel rendelkeznek.

 

Az üzletmenet-folytonosság tervezés elvégzésével minden szervezet képek kaphat:

 • Az üzletmenethez kapcsolódó kritikus folyamatiról
 • A folyamat és erőforrás függőségekről
 • Az üzletmenethez kapcsolódó folyamatok kiesésének hatásairól

A Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés (DRP) fő fókusz területe az üzleti / termelési  folyamatok által használt szolgáltatások, IT rendszerek és fontosabb erőforrások helyreállításának és szolgáltatás folytonosságának a tervezése, figyelembe véve az azok által kiszolgált folyamatokat. A cél itt is az üzleti folyamatok működésének helyreállítása, de fókuszában minden esetben a szükséges erőforrások lehető leggyorsabb vészhelyzeti biztosítása (pótlása, helyreállítása) áll. A DRP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti / termelési területeket kiszolgáló erőforrásokért felelős területek (pl. Informatika).

 

A DRP tervezés végrehajtása során az alábbi fő tevékenységi körök kidolgozása valósul meg:

 • Az informatikai folyamatok felmérése
 • Az informatikai infrastruktúra felmérése
 • Az informatikai Katasztrófahelyzet kezelési tervek definiálása
 • A Katasztrófa Elhárító Csapat felépítésének megtervezése
 • A katasztrófahelyzet kezeléshez kapcsolódó felelősségek és hatáskörök behatárolása
 • A katasztrófahelyzet elhárításban résztvevő személyek feladatainak meghatározása
 • Az informatikai katasztrófahelyzet kezelés menetének megtervezése
 • Az informatikai katasztrófahelyzet kezelési folyamat dokumentumrendszerének kidolgozása
 • A hibafeltárás folyamata
 • A helyreállítás, visszaállítás folyamata

 

Az átfogó BCM tervezés eredményeként a szervezet számára elérhetőek lesznek:

 • A felmérések során kialakított BCM eljárásrendek
 • Testre szabott BCM keretterv
 • A felmérések során kialakított BCM szabályzatok
 • A fenntartható működéshez szükséges BCM teszt forgatókönyvek és dokumentációk
 • DR keretrendszer
 • Vészhelyzeti szcenáriótervezéshez kapcsolódó dokumentumok
 • Részletes vészhelyzeti helyreállítási tervek
 • A szervezeti egységek és munkatársak számára kialakított BCM folyamatokhoz kapcsolódó oktatási segédletek

A BCM projektek szakmai megvalósítását kiegészítve Ügyfeleinknek lehetőségük van az elkészült tervek naprakész és folyamatos karbantartására a  KÜRT saját fejlesztésű SeCube IT GRC szoftverének segítségével is.

blank
Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu