Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés

 

Szolgáltatásunk keretében célunk olyan intézkedési keretrendszer (szabályzat és akciótervek együttesen) készítése és fenntartása, továbbá oktatása, mely révén az ügyfél informatikai rendszerében bekövetkezett, kritikus üzleti folyamatokra károsan ható incidens miatti üzleti katasztrófa elhárítható, megszüntethető. Ez által lehetőség nyílik az egyes kockázatok minimalizálására, és a rendszer kritikusabb pontjainak megerősítésére, hogy az üzemfolytonosság ne sérüljön.

Felkészítjük a szervezetet a katasztrófahelyzet kezelésére. Kialakítjuk és erősítjük a informatikai katasztrófahelyzet kezelési képességét.

A normális üzemmenettől eltérő események, katasztrófahelyzetek esetén is elvárás az érintett szerverek és alkalmazások lehető legrövidebb időn belüli újraindítása. Ennek megvalósításához azonban nem elegendő a megfelelő redundanciával bíró hardverelemek megléte, valamint a megfelelően megtervezett mentési rendszer kialakítása. Ennek oka, hogy a katasztrófahelyzetek változatos módon és időszakokban, az informatikai dolgozókat és alvállalkozókat felkészületlenül érik. Ezért van szükség az informatikai rendszer tekintetében katasztrófahelyzet kezelési terv kidolgozására és a lehető legkörültekintőbben megtervezett megvalósítására.

A Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés (DRP) fő fókusz területe az üzleti / termelési folyamatok által használt szolgáltatások, IT rendszerek és fontosabb erőforrások helyreállításának és szolgáltatás folytonosságának a tervezése, figyelembe véve az azok által kiszolgált folyamatokat.

 

A DRP tevékenységi körök

 • Az informatikai folyamatok felmérése.
 • Az informatikai infrastruktúra felmérése.
 • Az informatikai Katasztrófahelyzet kezelési tervek definiálása.
 • A Katasztrófa Elhárító Csapat felépítésének megtervezése.
 • A katasztrófahelyzet kezeléshez kapcsolódó felelősségek és hatáskörök behatárolása.
 • A katasztrófahelyzet elhárításban résztvevő személyek feladatainak meghatározása.
 • Az informatikai katasztrófahelyzet kezelés menetének megtervezése.
 • Az informatikai katasztrófahelyzet kezelési folyamat dokumentumrendszerének kidolgozása.
 • A hibafeltárás folyamata.
 • A helyreállítás, visszaállítás folyamata.

 

 Eredménytermékek

 • DR keretrendszer/szabályzat
 • DR folyamatokhoz szükséges nyilvántartások
 • DR csapat elérhetőségei
 • Kulcsok, hozzáférések elérhetőségei
 • Tartalék eszközök elérhetőségei
 • Mentések elérhetőségei
 • Telepítő médiák elérhetőségei
 • Dokumentációk elérhetőségei
 • Általános visszaállítási tervek
 • Rendszer specifikus visszaállítási tervek
 • Legfontosabb rendszer specifikus beállítási paraméterek
 • DR oktatási anyagok
 • DR és redundancia teszt tervek
 • DR és redundancia tesztelési jegyzőkönyvek és jelentés
Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségen várjuk megkeresését.

kurt(kukac)kurt.hu