Adatvédelmi Portfólió

Napjainkban az információbiztonság vált a legfontosabb biztonsági/védelmi kérdéssé a szervezetek üzleti folyamataiban.

Az adatvédelmi kultúra csak lassan képes felzárkózni a robbanásszerű technológiai lehetőségekhez és a velük járó kihívásokhoz. Az olyan kérdésekre sem könnyű választ találni, hogy egy szervezeten belül ki az adatkezelő, ki az adatfeldolgozó, mi számít személyes adatnak, mi az információ forrása. A helyzet pedig egyre összetettebbé válik, ha vizsgálni kezdjük, hogy van-e jogalapja az adatkezelésnek, érvényesül-e a folyamatokban a célhoz kötött adatkezelés elve, az adatkezelésben érintettek megfelelően vannak-e tájékoztatva illetve a nemzetközi jogszabályoknak megfelelően került-e továbbításra az adat külföldre.

Az információ védelme mára olyan sokrétű szakterületté vált, mely a problémák megelőzése, elhárítása, valamint a jogszabályi megfelelés külön erre specializálódott szakértelmét követeli meg.

A személyes adatokat kezelő szervezeteknek meg kell felelniük a hatályos magyar jogszabályoknak, azaz „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” (továbbiakban Infotv.) rendelkezése alapján kezelhetik a személyes adatokat. Emellett az Európai Unió kihirdette az új uniós adatvédelmi szabályozást, az „Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét” (Továbbiakban: GDPR). Az Európai Uniós szabályozás hazánkban is kötelezően alkalmazandó. A szabályozás a gyakorlatban 2018. májusában lép életbe, a személyes adatokat kezelő szervezeteknek az új, egységes követelmények teljesítésére való felkészülést azonban már most ajánlott elkezdeni.

Azért is fontos megfelelni a szabályozásnak, mert a GDPR rendelkezései szerint a független felügyeleti hatóság vizsgálatot folytathat, figyelmeztetheti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, ha annak az adatkezelési tevékenysége sérti a rendelet előírásait. Továbbá utasíthatja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit hozza összhangba a rendelet előírásaival (meghatározott módon és határidőn belül). Amennyiben az adatkezelés nem az említett rendeletek szerint történik, a felügyeleti hatóság ellenőrzése során adatvédelmi szabálytalanságról tesz jelentést és utasítja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót, hogy tájékoztassa az érintettet. A felügyeleti hatóság jogköréből adódóan, átmenetileg vagy akár véglegesen korlátozhatja az adatkezelést. A személyes adatokat kezelő szervezeteknél nem-megfelelőség esetén a jelenleg is érvényben levő Infotv. szerint az adatvédelmi hatóság által kiszabható közigazgatási bírság terjedelme 100.000 – 20.000.000 Ft.

A GDPR-ban foglaltak szerint a felügyeleti hatóság által kiszabható közigazgatási bírság mértéke akár 20.000.000 EUR vagy az előző pénzügyi év éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeg is lehet.

Adatvédelmi megoldások

A KÜRT Adatvédelmi Kompetencia Központja megoldást nyújt ügyfeleinek adatvédelemi kockázataik minimalizálására,
a biztonságos és hatékony szervezeti működés kialakítására.

1. Adatvédelmi tanácsadás

A KÜRT Zrt. adatvédelmi szakértői bármely adatvédelemmel kapcsolatos probléma megoldásában rendelkezésre állnak.

Vállalják a szervezet hatósági (NAIH), illetve egyéb adatvédelemmel kapcsolatos auditra való felkészítését.

A megoldáscsomag része továbbá a hazai és a külföldi adatkezeléssel (GDPR) kapcsolatos problémák, szabályzatok, nyilatkozatok és dokumentációk elkészítése.

A tanácsadással külön figyelmet fordítunk:

  • a személyes adatok törlésére vonatkozó szabályozásokra,
  • a közhiteles adatok kezelésére, valamint
  • az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésre (DPIA).

Ha az adatkezelés valamely típusa — figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira — valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

2. Adatvédelmi helyzetfelmérés:

Az Európai Bizottság Adatvédelmi Munkacsoportja által javasolt módszertan alapján kidolgozott hatásvizsgálat segít ügyfeleink számára szemléltetni az általuk kezelt adatok:

  • minőségét,
  • mennyiségét,
  • a szervezeten belüli jelenlegi adatvédelmi állapotokat,

az elvárt, illetve javasolt adatvédelmi követelményeket, valamint adminisztratív és technikai védelmi intézkedéseket.

A hatásvizsgálat, elvégzése hozzájárul a jogszabályi megfeleléshez. Segítségével könnyebben megelőzhetőek/ feltárhatóak az adatvédelmi visszaélések. A helyzetfelmérés eredményeként javaslatot teszünk a szervezet hatékonyabb adatvédelemi stratégiájának kialakítására.

A hatásvizsgálattal csökkenthetőek a visszaélésekből származó pénzügyi veszteségek, elkerülhetőek a jogszabályi követelmények be nem tartásából származó bírságok, továbbá biztosítható a vállalat jó hírnevének megőrzése.

Az adatvédelmi helyzetfelmérés révén a szervezet működése átláthatóbbá válik.

3. Az Európai Uniós szabályozásnak (GDPR) való megfelelés támogatása a SeCube GRC szoftver segítségével

A SeCube GRC szoftver egy moduláris felépítésű információbiztonsági irányítási rendszer. A szoftver használatával többek között az Európai Uniós (GDPR) szabályozásnak való megfelelés támogatható, továbbá az ügyfél saját maga is karbantarthatja feladatait, adatait, az alábbiak alapján:

  • Az Inventory modulban létrehozhatja az adatkezelési tevékenységek és személyes adatkörök nyilvántartását, kapcsolatba helyezve őket az informatikai rendszerekkel és az üzleti folyamatokkal.
  • Részletes GDPR megfelelőségi helyzetfelmérést végezhet több mint 200 kontroll követelménnyel szemben, ahol az eltérésekre intézkedési terv is készíthető.
  • Adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) és adatbiztonsági kockázatelemzést végezhet, jelentéseket generálhat.

Megoldásunk:

blank

4. Adatvédelem az informatikai fejlesztések tervezése és kialakítása

A szervezetek felelőssége az elektronikusan – informatikai adatok formájában tárolt – információ védelmének biztosítása. Jelen gazdasági helyzetben azonban a rendszerek tervezésekor vagy új fejlesztések során ¬¬– a biztonsági paramétereken túl – fontos szempont a befektetés megtérülésének üteme és az eszközök alkalmazásával elérhető hatékonyságnövekedés, továbbá a megtakarítható költségek mértéke is.

Az információbiztonság területén és az informatikai fejlesztések menedzselésében felhalmozott tudása és tapasztalata révén a KÜRT Zrt. már a tervezés szakaszában segít a megfelelő adatvédelem kialakításában. A szakértőink által kidolgozott minőségbiztosítási tervek garantáltan megfelelnek a jogszabályi illetve a szervezet belső elvárásainak és hozzájárulnak a projekt sikeréhez.

A szolgáltatások, alkalmazások kifejlesztésekor és tervezésekor szem előtt kell tartani a személyes adatok védeleméhez való jogot, továbbá gondoskodni kell arról, hogy az adatkezelők és adatfeldolgozók eleget tegyenek aktuális adatvédelmi kötelezettségeiknek. Új informatikai rendszerek esetében javasolt – a jogszabály által is elvárt módon – már a tervezési és közbeszerzési fázisban figyelembe venni a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elvárásait.

5. Adatvédelmi oktatás

Az információval kapcsolatba kerülő személyek (munkavállalók, adatkezelők, ügyfelek stb.) tudatosságának fejlesztése a leghatékonyabb megoldás egy szervezet adatvédelmének fokozására. Javasoljuk a rendszeres adatvédelmi oktatásokat és a megszerzett ismeretek ellenőrzését az adatvédelmi kultúra naprakészen tartásáért.

  • szervezeti egységenként a 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató szervezeteknél.
Megoldásaink

GDPR

MEGOLDÁS

SeCube IT GRC – GDPR modul

Megoldásunk:
https://www.secube.hu/modulok-bemutatasa/gdpr/
blank

Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu