Hiába a legkifinomultabb biztonsági eszközök, hiába a jelszavak, a hozzáférés-védelem, ha munkatársaink nem tudnak, vagy nem akarnak felelősségteljesen viselkedni.

E megállapítás fokozottan érvényes a kis- és középvállalatokra, mivel rájuk kevésbé jellemző a nagyvállalatoknál általános központi szabályozottság.

Az információbiztonság kockázati tényezői között vezető helyen áll az emberi tényező. A megfelelő információbiztonsági szint elérése és fenntartása érdekében a fizikai és logikai védelmen túl vizsgálnunk és kezelnünk kell a humán faktor okozta fenyegetettségeket. A problémák elsősorban a szükséges ismeretek hiányára és a tevékenységekhez kapcsolódó ok-okozati összefüggések tudatosításának alacsony szintjére vezethetők vissza.

A KÜRT informatikai biztonsági tudatossági képzései között megtalálhatók a speciálisan a kis- és középvállalatokra szabottak, melyek e tudásbeli hiányosságokat pótolják, így jelentősen csökkentve a fenyegetettséget, amit az alkalmazottak hiányos ismeretei jelentenek a szervezetüknek.

A KÜRT oktatási módszertana testreszabott tematikát biztosít a különböző felhasználói csoportoknak, így bármely csoport a kompetenciáinak, felelősségi helyzetének megfelelő szintű képzésben részesül.

A végeredmény olyan szervezeti kultúra megteremtése:

  • ahol az adatok bizalmassága azok szervezetben betöltött szerepével arányos;
  • ahol a munkatársak tisztában vannak az általuk kezelt adatok fontosságával és a használt technológia lehetőségeivel;
  • ahol a zárakat bezárják, a riasztókat bekapcsolják – mert ismerik a hogyant és a miértet.
Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu