A KÜRT az „Ipar 4.0” koncepció megvalósításának részese,
a Nemzeti Technológiai Platform több munkacsoportjában is részt vesz.

Az Ipar 4.0 a modern ipari gyártást átfogó innovációs trend, mely

  • a rendszerek és az azokat alkotó, kiegészítő kiberfizikai eszközök összekapcsolását, hálózatba kötését és összehangolt vezérlését, szabályozását;
  • a gyártási folyamatokban keletkező adatok intelligens gyűjtését, elemzését, feldolgozását, hasznosítását;
  • az automatizálás lehetőségeinek maximális kihasználását;
  • a gyártói értékláncok vállalatokon átívelő kapcsolódását és digitalizálását jelenti.

Az Ipar 4.0 nem csak egy gyártóegységen belüli, vertikális integrációt, hanem a különböző gyártók, beszállítók, vállalatok horizontális összekapcsolását is jelenti. Az informatika az Ipar 4.0 koncepció megvalósításának egyik kulcstényezője.
Ipar 4.0 keretén belül a KÜRT törekvése, hogy ügyfelei úgy részesüljenek az Ipar 4.0 előnyeiből, hogy közben biztonságban tudják adataikat, folyamataikat és rendszereiket.

Az alább felsorolt tevékenységeket a KÜRT saját fejlesztésű SeCube IT GRC szoftvere, LogDrill logelemző alkalmazása és PetaPylon appliance rendszere is támogatja.

blank

1. Kockázatmenedzsment

Támogatjuk a vertikálisan és horizontálisan összekapcsolt rendszerek adatvagyonának bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását veszélyeztető kockázatok feltérképezését, kockázatarányos kezelését, valamint a szervezet információbiztonsági állapotáért hosszabb távon felelős információbiztonsági irányítási rendszer kialakítását és fenntartását.

blankblank

2. Compliance

Segítséget nyújtunk Önnek a létfontosságú információs infrastruktúrákra vonatkozó jogszabályoknak, az információbiztonsági törvény előírásainak, az ISO 27001 szabványnak, az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), valamint az iparági és vállalati szabványoknak és szabályozóknak való megfelelésben.

blank

3. Folyamatoptimalizálás – üzleti hatáselemzés (BIA)

A folyamatoptimalizálás feltételezi a folyamatok felmérését, kapcsolódásaik, függőségeik feltárását. Az üzleti hatáselemzés (BIA) az üzleti tevékenységet megvalósító rendszer és az ehhez tartozó adatvagyon sérülésével fellépő, a rendszerek kölcsönös függőségéből adódó károk feltérképezését teszi lehetővé.

blank

4. Üzletmenet-folytonosság menedzsment (BCM)

Az üzletmenet-folytonosság tervezését (BCP) és a katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezést (DRP) összefogó üzletmenet-folytonosság menedzsment (BCM) célja, a szervezet felkészítése:

  • a normál működést jellemző üzleti folyamatok tervszerű végrehajtását veszélyeztető események kezelésére,
  • incidens esetén a kritikus folyamatok, funkciók megfelelő szintjének fenntartására,
  • sérülés vagy leállás esetén a lehető legkisebb kieséssel történő helyreállításra, pótlásra vagy alternatív rendszerekre történő átállásra.

blank

blank

5. Termelésfolytonosság-menedzsment (PCM)

A termelésfolytonosság-menedzsment biztosítja a kritikus pontok és folyamatok azonosítását, lehetővé teszi az optimális működés kereteinek meghatározását, az állásidők minimalizálását, a katasztrófahelyzet utáni helyreállítást. Módszertana alapjaiban megegyezik a BCM projektek módszertanával.

blankblank
6. Naplómenedzsment

A naplófájlok gyűjtése és elemzése kiemelt jelentőségű információbiztonsági szempontból. A hatékony naplómenedzsment egyaránt szolgálja az incidensek megelőzését illetve kezelését, valamint biztosítja az utólagos vizsgálat lehetőségét. A naplófájlok elemzése túlmutat a biztonság kérdéskörén.

7. Sérülékenységmenedzsment

A sérülékenységmenedzsment, mint tevékenység, lehetővé teszi azon biztonsági rések feltárását, amelyeken keresztül a szervezet üzleti és termelési rendszereit támadók kárt okozhatnak. A több módszertan alkalmazásával megvalósított vizsgálat eredményeként a feltárt hiányosságokról átfogó jelentést készítünk, mely a hibák és biztonsági rések felszámolása érdekében a végrehajtandó teendőket és hardening (a rendszer biztonságos beállításaival elért) javaslatokat tartalmazó ajánlásokat is rögzíti.

blank

8. IT forensics

Az IT forensic, digitális nyomfelderítő tevékenység, mely az informatikai rendszerek optimális működését gátló biztonsági incidensek utólagos rekonstrukcióját és a bizonyítékok összegyűjtését célozza. Vizsgálatainkhoz a piacvezető adatmentő, etikus hacker, logelemző és kockázatmenedzsment módszertanainkat alkalmazzuk.

9. Információbiztonsági oktatás

A korszerű eszköz és védelmi rendszer mellett az emberi tényező a legkritikusabb az ipari rendszerek védelme szempontjából. Testreszabott oktatási szolgáltatásunk célja, hogy minimalizálja a szervezet humán eredetű kockázatait, felkészítse a munkatársakat az informatikai környezet tudatosan biztonságos

10. Informatikai fejlesztések minőségbiztosítása

Az informatikai fejlesztéseknél is – a biztonsági elvárások érvényesítése mellett – fontos szempont a ráfordítások megtérülése. Az információbiztonság területén, valamint az informatikai fejlesztések minőségmenedzsmentjében gyűjtött tudásunkból és tapasztalatunkból adódóan a tervezés első lépésétől segítjük az Ön szervezetét.

Bővebb információért kattintson a letöltés gombra!

Letöltés .PDF formátumban

Megoldásaink

Ipar 4.0

Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu