Az informatikában a minőség egy termék/szolgáltatás azon tulajdonságát jelenti, amely mérhetően meghatározza a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásait. A KÜRT ezeket figyelembe véve, minden esetben, az ügyfelek elvárásainak megfelelően oldja meg a minőségbiztosítási feladatokat. Minőségbiztosítási feladatok meghatározhatók a termékek, projektek, fejlesztések, projektvezetési vagy kivitelezési munkák körében. Teljeskörű megoldást kínálunk az informatikai minőségbiztosítási feladatok végrehajtásához.

Informatikai rendszerfejlesztések minőségbiztosítása 

Az informatikai rendszerek vagy részrendszerek kialakításának minőségi felügyelete a célunk, ahol a projektek lehetnek pályázati fejlesztések vagy önerőből megvalósuló tervek is.

Az informatikai rendszerfejlesztések minőségbiztosításánál az alábbi feladatok merülnek fel:

 • Rendszertervek szakmai felülvizsgálata
 • Fejlesztési folyamatok nyomon követése
 • Elszámolások szakmai alátámasztása szakértői tevékenységek vizsgálatával
 • Tesztelési módszerek és tervek felülvizsgálata
 • Átadás-átvételi folyamatok felügyelete
 • IT infrastruktúra kialakításával kapcsolatos véleményformálás
 • Információbiztonsági dokumentumok, rendszerelemek véleményezése
 • Üzemeltethetőségi jegyzőkönyv készítése

A rendszerfejlesztési projekteknél vállaljuk a megoldásszállító alábbi szakmai dokumentumainak felülvizsgálatát, véleményezését:

 • Követelményspecifikáció
 • Koncepcióterv
 • Keretrendszer igényspecifikációja
 • Műszaki leírások (közbeszerzések esetén)
 • Igazgatásszervezési modell
 • Logikai rendszerterv
 • Fizikai rendszerterv
 • Interface specifikációk
 • IT biztonsági rendszerterv
 • IT biztonsági szabályzat
 • Üzletmenet folytonossági terv
 • Katasztrófa helyreállítási terv
 • Rendszer dokumentációk
 • Tesztelési dokumentációk
 • Oktatási dokumentáció
 • Felhasználói és üzemeltetői dokumentáció
 • Átállási terv- és eredménydokumentáció
 • Migráció terv- és eredménydokumentáció
 • Éles indulási forgatókönyv
 • A szolgáltatásmenedzsment dokumentációja

A dokumentum jellegű termékek esetében ügyfeleinknek és a megoldásszállítóknak előre meg kell állapodnia az elvárt tartalomban és a minőségi kritériumokban. A dokumentum végleges verziójának ellenőrzését az ügyfél szakértőivel együttműködve végezzük el.

Szoftverfejlesztés biztonsági minőségellenőrzése 

Egy informatikai szoftver fejlesztésekor fontos a folyamatos átvilágítás, mert kizárólag ez szavatolja a végtermék hibamentességét. Az éles indítás illetve az üzemeltetésre való átadás előtt elengedhetetlen az alkalmazás átfogó biztonsági felülvizsgálata, melynek gerincét egy sérülékenységvizsgálat adja.

A minőségbiztosítási feladatokat a fejlesztéshez kapcsolódó ütemtervvel összhangban, azok változásait figyelembe véve, folyamatos egyeztetés mentén hajtjuk végre.

Szoftverfejlesztési projektek biztonsági minőségellenőrzési feladatai:

 • Minőségbiztosítói terv elkészítése
 • Projektkompetenciák vizsgálata
 • Projektterv ellenőrzése
 • Funkcionális és egyéb specifikációk minőségbiztosítása
 • Rendszertervek minőségellenőrzése
 • Szakmai egyeztetések elvégzése
 • Szakmai és projektmegbeszéléseken való részvétel és rendelkezésre állás
 • Projektkockázatok vizsgálata
 • Minőségbiztosítói rendszeres és alkalmi jelentések elkészítése
 • Jegyzőkönyvek készítése
 • Szakvélemények készítése
 • Részvétel a projekt eredménytermékeinek ellenőrzésében
 • Biztonsági kérdések megvitatása, ellenőrzése
 • Fejlesztési követelménylista átadása, a sérülékenységek kiküszöbölésére
 • Projekttermék biztonsági ellenőrzése sérülékenységvizsgálattal
 • Tesztek minőségbiztosítása
 • Átadás-átvétel minőségbiztosítása
 • Szoftverdokumentációk vizsgálata

Projektvezetés, projektfolyamat minőségbiztosítása

Ügyfeleink megbízásából, az érdeküket képviselve, külső és független minőségbiztosítási tevékenységet nyújtunk informatikai projektek vezetéséhez. Gondoskodunk az egyes projektszakaszok kockázatainak csökkentéséről, a projektfeladatok megterveztetésének vizsgálatáról, a tervek ellenőrzéséről, a projektfeladatok tervek szerinti végrehajtásáról, a rendszeres ellenőrzésekről, az átvételi kritériumok ellenőrzéséről, valamint a döntéshez szükséges anyagok előkészítéséről.

A projektvezetés minőségbiztosítás keretében az alábbi feladatok merülnek fel:

 • A projekt előrehaladásának monitorozása, a célok és elvárások teljesülésének folyamatos nyomon követése (projektterv ellenőrzése).
 • A szállító szerződéses vállalásainak folyamatos ellenőrzése.
 • Figyelemfelhívás a kockázatokra, javaslatok készítése a kockázatok kezelésére, a kockázatkezelő intézkedések teljesülésének nyomon követése.
 • Részvétel a projekt változáskezelésének folyamatában, a változáskezelés véleményezése.
 • A „Best-practice” illetve szakmai megoldási alapokon történő megoldási alternatívák ajánlása, a döntések megkönnyítése érdekében a döntéshez szükséges anyagok elkészítése, fórumok összehívása.
 • A projekt folyamatos megfelelőségének vizsgálata, dokumentációs eljárások betartatása, erőforrások rendelkezésre állásának vizsgálata, a kommunikációs (belső és külső) teljesülések vizsgálata.
 • Projektdokumentumok (projekttervek, beszámolók, szállítói állapotjelentések, egyéb kapcsolódó dokumentumok) formai vizsgálata.
 • A PIB és munkacsoporti megbeszéléseken való részvétel és dokumentálás.

Beruházások minőségbiztosítása 

A minőségbiztosítói tevékenység célja az informatikai beruházások, fejlesztések optimalizálása, költség és minőségi szempontból egyaránt.

Szolgáltatásunkkal az informatikai vezetők számára szakmai támogatást nyújtunk és döntéselőkészítő feladatokat látunk el. A koordinációs segítség mellett ellenőrizzük a szolgáltatásokhoz kapcsolódó megrendelési igények szakmai szükségességét és gazdaságosságát is.

A minőségbiztosítási szolgáltatásunk az alábbi feladatok elvégzését tartalmazza:

 • Részvétel biztosítása az informatikai rendszerekhez kapcsolódó szakmai megbeszéléseken.
 • A megbeszélések folyamán és az azt követően elkészült emlékeztetők minőségbiztosítása.
 • Szakmai tanácsadás az informatikai vezető részére.
 • Szakmai egyeztetés az informatikai rendszerhez kapcsolódó külsős projektvezetőkkel.
 • Oktatási és egyéb fejlesztéssel kapcsolatos szakmai dokumentációk minőségbiztosítása.
 • Fejlesztési és egyéb informatikai szolgáltatásokra illetve eszközbeszerzésre tett ajánlatok minőségbiztosítása.
 • Az informatikához kapcsolódó projektek során döntéselőkészítő dokumentumok prezentálása.
 • Támogatás az IT beszerzések értékelésében, a környezeti változások által indukált kockázati rések feltárásában és vezetői döntések előkészítésében.
 • Speciális vezetői, illetve külső szervezetek által generált információkérések vizsgálata és szakmai értékelése segítségével biztosítjuk a biztonsági szempontból is megalapozott döntések meghozatalát.

blank

Informatikai termékek minőségbiztosítása

Az informatikai rendszerekben használni kívánt vagy már régebben használt termékek minőségbiztosításakor különböző módszertani elemeket felhasználva adunk tanácsot az ügyfeleinknek.

Az informatikai rendszereket, szolgáltatásokat az alábbi lépésekben vizsgáljuk:

 • Interjú: rendszerelemek, folyamatok, személyzeti illetve egyéb átfogó témakörök ellenőrzésének fontos eleme az ügyfél vagy beszállítója szakembereinek részvételével végrehajtott, irányított beszélgetés.
 • Helyszíni szemle: amennyiben szükséges a termékek vagy szolgáltatási helyiségek illetve a fizikai biztonság általános vizsgálatakor legcélravezetőbb eljárás a szemrevételezés, mely során a biztonság szintje gyorsan megállapítható.
 • Beszállítói nyilatkozat: a közvetlenül nem ellenőrizhető követelményekre/paraméterekre vonatkozóan az ügyfél vagy beszállítója megfelelőségi nyilatkozata és garanciavállalása is elfogadható.
 • Dokumentum-vizsgálat: az ügyfél vagy beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk ellenőrzése. A vizsgálat eredményeként jellemzően részletes értékelések és véleményezések készülnek.
 • Workshop (opcionális): azokon a szakterületeken, ahol az ügyfél és a beszállító szakemberei nem tudnak közös nevezőre jutni, szakmai továbbképzéseket szervezünk. Ezek a fórumok biztosítják a lehetőséget a rendelkezésre álló információk átadására és a közös megoldások kialakítására.

Szervertermek kivitelezésének minőségbiztosítása

A szerverterem minőségi vizsgálatakor első lépés az informatikai rendszer infrastruktúrájának felmérése, az üzembiztonsági és az adatbiztonsági szempontok szem előtt tartásával. Ezután történik az építés tervezésének, kivitelezésének felülvizsgálata – a kor legmagasabb technikai színvonalán –, a legmagasabb biztonsági követelményeknek megfelelően.

Egy szerverterem kivitelezési munkáit a szerződés műszaki mellékletének dokumentációja alapján elemezzük, valamint összevetjük a részrendszerek megvalósításának műszaki tartalmával.

A szerverterem átvizsgálásakor a következő területekre térünk ki:

 • Telepítendő informatikai infrastruktúra felmérése.
 • Az esetlegesen felmerülő tervezési hiányosságok felderítése a szerverszoba tervdokumentációinak felülvizsgálata folyamán.
 • A felmerülő biztonsági hiányosságok kiszűrése.
 • Fizikai biztonsági megvalósítások minőségellenőrzése.
 • Logikai adatbiztonsági működési folyamatok ellenőrzése – úgymint jogosultságok, mentések, archiválások, tesztüzem felülvizsgálata.
 • Működésének dokumentáltsági vizsgálata.
 • Szállítóktól kapott karbantartási ajánlatok (szerződések) vizsgálata, műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembe vételével.
 • Felülvizsgálatának befejeztével a jelentési és javaslati dokumentációk átadása.
Bővebb információért kattintson a letöltés gombra!

Letöltés .PDF formátumban

Megoldásaink

Minőségbiztosítás

Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu