Az adatvagyon leltár elkészítése kiváló eszköz arra, hogy a szervezet megvizsgálja az adatok által képviselt értéket, felfedje az adatok kezelésével kapcsolatos hiányosságokat és gyenge pontokat, továbbá előkészítse az üzleti hatáselemzés elvégzését.

Az üzleti hatáselemzés (angolul Business Impact Analysis, BIA) célja, hogy a vizsgált szemszögből feltárja a közvetlen és a közvetett kapcsolatokat az üzleti területtel annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek az üzleti terület által támasztott igények nem teljesítése esetén bekövetkező kárhatások, jellemzően üzleti mutatók mentén mérve. Ez alapján az informatikai rendszerben talált hiányosságoknak, mint kockázatoknak értéket adhatunk a szervezetre gyakorolt üzleti hatás alapján, mellyel lehetővé válik a kockázatarányos védekezés mérlegelése, és a kockázatok rangsorolása is. Az egyes IT szolgáltatások különböző mértékben támogatják a szervezet céljait, így a szolgáltatásokat biztosító erőforrások (szerverek, hálózati elemek, stb) meghibásodásai is eltérő mértékben akadályozzák az alaptevékenységek működtetését.Az adatvagyon felmérésből kiinduló üzleti hatáselemzés a nemzetközi szabványokon, ajánlásokon (ISO/IEC 27001:2013, NIST SP 800-53, KIB ajánlások) és a hazai jogszabályokon (2013. évi L. törvény, 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet), 2011. év CXII. törvény) alapul.

Üzenet

Várjuk üzenetét!

Az alábbi elérhetőségeken várjuk kérdéseit, észrevételeit:
+36 1 424 6666
kurt@kurt.hu