Módosult az Lrtv. általános végrehajtási rendelete

Módosult az Lrtv. általános végrehajtási rendelete

A Magyar Közlöny 171. számban[1] jelent meg egy fontos „salátarendelet” az egyes védelmi és biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról, mely 7 fontos jogszabályt is érintett. A 408/2022. (X. 24.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerelem-védelem tekintetében számos ponton pontosította a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény[2] (Lrtv.) általános végrehajtási rendeletét, a 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet (Lrtv. Vhr.), illetve az egészségügyi ágazat végrehajtási rendeletet, az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet.

Ez utóbbi esetében gyakorlatilag technikai módosításokról beszélünk, hiszen a módosítás egyrészt ráerősít arra, hogy az üzemeltetői biztonsági terv (ÜBT) felülvizsgálatára és módosítására az általános Lrtv. Vhr.-ben foglalt szabályok az irányadóak, másrészt pedig kimondásra kerül, hogy védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvény[3] szerinti összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén az Lrtv. Vhr.-ben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

Az Lrtv. Vhr. egyik legfontosabb változása az üzemeltetői biztonsági terv (ÜBT) soron kívüli felülvizsgálatot érinti. Bár a módosítás csak egy sor, kiemelt jelentőséggel bír az, hogy az üzemeltetői biztonsági terv vagy az annak alapjául szolgáló kockázatelemzés tartalmi követelményei megváltoznak. Az Lrtv. Vhr. alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiadott kockázatelemzési útmutatót[4], mely alapján általánosságban megtörténhet a kockázatelemzés, ez ugyanakkor generálisan, minden szervezet számára készült, nem ágazat- és intézményspecifikus, kevéssé van figyelemmel a szektoriális, egyéni igényekre. A megváltozott biztonsági környezet ugyanakkor indokolja a kockázatelemzések felülvizsgálatát, kiegészítését, szervezetre szabását. Ennek megvalósításában – a hatósági útmutató általános voltára, illetve a dinamikusan változó környezetnek okán célszerű szakértői segítséget igénybe venni. A Kürt Zrt. teljeskörű kockázatmenedzsment rendszer kialakításában ügyfelei rendelkezésére állni.

A fentiekhez kapcsolódik védelmi és biztonsági eseménnyel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség, amely magába foglalja:

  • a működését biztosító, nélkülözhetetlen szolgáltatások megnevezését és az azokat nyújtó szolgáltatók felsorolását, leírását, valamint azok mennyiségi adatait,
  • a működését biztosító kritikus munkakörök és az adott munkakörben dolgozó személyek létszámadatait, valamint
  • a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló törvényben meghatározott termékkör szerinti termékek, szolgáltatások leírását, előállítási, gyártási kapacitását, valamint raktáron tartott készlet mennyiségi adatainak megadását.[5]

A védelmi és biztonsági feladatokra való hatékonyabb felkészülést szolgálja a komplex gyakorlatok rendszere. A gyakorlatokon való részvétel számos esetben kötelező az Lrtv. hatálya alá tartozó szerveknek, és tétje is van azáltal, hogy a gyakorlatozás során feltárt hibák javítása érdekében az üzemeltetői biztonsági terv (ÜBT) módosítandó.

A rendelet kiegészült tovább egy teljesen új címmel, mely összehangolt védelmi tevékenységre vonatkozó eltérő szabályokat tartalmazza.

Ezek a szabályok egyik fontos eleme, hogy összehangolt védelmi tevékenység elrendelése esetén a létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének soron kívül felül kell vizsgálnia az ÜBT-jét. A felkészülés súlyát jól jelzi, hogy ilyen esetben a tervek vizsgálatára 5 napja áll rendelkezésre a kijelölő hatóságnak.

A biztonsági összekötőre új, átfogóbb feladatok hárulnak, hiszen személyben felelőssé válik, és intézkedni köteles:

  • a védelmi és biztonsági esemény felszámolásához szükséges védekezés megszervezéséért,
  • a rendelkezésre álló és bevethető erőket és eszközök felméréséért,
  • az üzemfolytonos működését biztosító szükséges intézkedések meghozataláért,
  • szükség szerint megszervezi a létfontosságú rendszerelem 24 órás élőerős őrzését, melyhez az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, valamint a Magyar Honvédség közreműködését is kérheti.

A fentiek jól jelzik, hogy különös gonddal kell eljárni a biztonsági összekötő személyek kijelölése és felkészítése során. A Kürt Zrt. igény szerint ebben is készségesen ügyfelei rendelkezésére áll.

Új szabály továbbá, hogy polgári védelmi kötelezettség megállapítása esetén a kritikus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló ilyen minőségét soron kívül igazolja a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság útján – az üzemeltető beazonosíthatósága nélkül – a helyi önkormányzat polgármestere felé. Ez az eljárás nagyban hasonlít az egyes ágazatokban (pl. egészségügy) már régóta működő meghagyási jegyzék-készítési kötelezettséghez.

A fentiekből következik, hogy javasolt minden Lrtv. hatálya alá tartozó szervezetnek, üzemeltetőnek az üzemeltetői bizonysági tervét, illetve a vonatkozó kockázatelemzését felülvizsgálnia, melyben készségesen állunk rendelkezésükre.

[1] https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1bacb551c57ac34c7c7bab1efefc15a6538b7179/megtekintes

[2] Hatályos változat: https://njt.hu/jogszabaly/2012-166-00-00

[3] 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00

[4] https://www.katasztrofavedelem.hu/35635/letoltheto-dokumentumok-es-kitoltesi-segedletek

[5] Ez utóbbi pont kapcsán számos kapcsolódó kormányrendeleti szabályozás készült.

blank
blank Szechenyi2020

KÜRT Csoport

Üdvözöljük oldalainkon, azonnali kapcsolatfvétel esetén a következő elérhetőségeket ajánljuk:

KÜRT Zrt.

1118 Budapest, Rétköz u. 5.

+36 1 424 6666
+36 1 228 5414
kurt(kukac)kurt.hu

Ügyélfogadási idők
Hétfő - Péntek 08:30 - 17:00

KUERT Datenrettung Deutschland GmbH

44787 Bochum Südring 23

0234 - 962 90 390
info @ kuert-datenrettung.de

Store Hours
Mon - Sun 09:00 - 18:00